Gemeente staat voorzichtig positief tegenover herontwikkeling Reinwaterpark, plan wonen heeft de voorkeur

Nu nog

appartementen

beschikbaar

7

Download de plannen en geef uw voorkeur
June 14, 2015
Participatieproces Reinwaterpark
November 9, 2016

Gemeente staat voorzichtig positief tegenover herontwikkeling Reinwaterpark, plan wonen heeft de voorkeur

Voor het Reinwaterpark, gelegen in Overveen, is door de ontwikkelaar Cobraspen een Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (VO SP) ingediend. Het college van B&W heeft op 22 februari besloten niet in te stemmen met het plan. Wel is voorgesteld in te stemmen met de voorkeursvariant wonen en deze verder uit te werken en te onderzoeken. Voor het opstellen van het VO SP is veel werk verzet en de gevraagde participatie is uitgevoerd. Het college staat positief tegenover het herontwikkelen van het Reinwaterpark omdat hierdoor de monumenten toekomstwaarde kunnen krijgen en het gebied opnieuw toegankelijk wordt.

Het VO SP valt wat betreft programma en (merendeel van) functies in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Echter het VO SP is nog niet voldoende uitgewerkt tot een Stedenbouwkundig Plan op basis waarvan een bestemmingsplan kan worden opgesteld. Ook is de toename van ruimtelijke kwaliteit nog niet voldoende aangetoond.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *