Nu nog

appartementen

beschikbaar

7

Posters presentatie 29 november
December 13, 2016
Verslag 29 november 2016
February 4, 2017

Eerste Denktanksessie op 4 januari

Aan het eind van de avond van de eerste bijeenkomst voor direct belanghebbenden is besloten om op korte termijn een eerste denktanksessie te houden. Het doel van deze denktanksessies is om gezamenlijk punten rondom een thema te bespreken en gezamenlijk zorgen dat er een breed draagvlak gecreëerd wordt voor deze punten. De eerste denktanksessie zal plaatsvinden op 4 januari in het nieuwe jaar en heeft als thema: ‘Eisen en Randvoorwaarden voor de ontwikkeling van Reinwaterpark’ , waarbij duidelijk moet worden wat de uitgangspunten zijn voor de ontwikkeling. Een aantal uitgangspunten zijn gedurende de eerste bijeenkomst al naar voren gekomen:

  •  Wat zijn randvoorwaarden vanuit de wijdere omgeving en wat voor impact dat heeft op ruimtelijk gebied voor de inrichting van Reinwaterpark. Daarbij is van belang dat we kijken naar de Gebiedsanalyse van de SVVM en ook naar het SPVE want daar staan ook de randvoorwaarden al in die worden gesteld vanuit de structuurvisie bijvoorbeeld.
  • Basis qua functie en bestemming van het gebied en ideeën voor een nieuw bestemmingsplan.
  • Het behoud van de identiteit en de waterwin-functie van het gebied.
  • Verdere uitwerking van de variant ‘wonen’ is ook een uitgangspunt, maar wel met mogelijkheden voor hele specifieke leisure-functies; daarmee moeten we dan wel teruggaan naar de gemeente.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *