Nu nog

appartementen

beschikbaar

7

Eerste Denktanksessie op 4 januari
December 21, 2016
Openheid Verslagen en Documenten participatieproces Reinwaterpark
September 27, 2017

Verslag 29 november 2016

In de avonduren van 29 november heeft het eerste overleg plaatsgevonden tussen de ontwikkelaar en de belanghebbenden. Het verslag is vastgesteld en kunt u inzien via de volgende link:

http://reinwaterpark.nl/wp-content/uploads/2016/09/VERSLAG-AVOND-29112016.pdf

De eerste avond werd ondersteund middels een PowerPoint presentatie welke terug te vinden is via de volgende link:

http://reinwaterpark.nl/wp-content/uploads/2016/09/Pres-29-NOVEMBER-20161128.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *