Openheid Verslagen en Documenten participatieproces Reinwaterpark

Nu nog

appartementen

beschikbaar

7

Verslag 29 november 2016
February 4, 2017
Stand van zaken monumenten Reinwaterpark en omgeving
January 26, 2018

Openheid Verslagen en Documenten participatieproces Reinwaterpark

Het afgelopen jaar hebben meerdere denktank sessies plaatsgevonden onder leiding van mevr Carlinde Adriaanse met direct omwonenden en belanghebbenden. Van elke bijeenkomst is een uitgebreid verslag gemaakt welke voorgelegd en goedgekeurd is door de direct omwonenden, belanghebbenden en de ontwikkelaar.

Middels deze link krijgt u inzicht in alle verslagen: Verslagen Participatieproces

De grondslag van dit proces is een rapportage en analyse van alle belanghebbenden welke de start inluidde vorig jaar zomer. Deze analyse kunt u hier terugvinden: Rapportage en Analyse 2016. Het vervolg was een kickoff meeting waarin het proces en denktenk sessies geïntroduceerd werden (Presentatie 29 november 2016).

Presentaties:

De reacties van de belanghebbenden gedurende de sessies zijn terug te lezen in de verslagen. Ook zijn er stukken ingebracht ter ondersteuning:

Naast het participatieproject heeft de ontwikkelaar verscheidene onderzoeken laten uitvoeren:

Update 27 september 2017:

Alle participatie avonden hebben geleid tot een Voorlopig Stedenbouwkundig Plan (VOSP):

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *