Nu nog

appartementen

beschikbaar

7

January 26, 2018

Stand van zaken monumenten Reinwaterpark en omgeving

September 27, 2017

Openheid Verslagen en Documenten participatieproces Reinwaterpark

Het afgelopen jaar hebben meerdere denktank sessies plaatsgevonden onder┬áleiding van mevr Carlinde Adriaanse met direct omwonenden en belanghebbenden. Van elke bijeenkomst is een uitgebreid verslag gemaakt […]
November 9, 2016

Participatieproces Reinwaterpark

In het afgelopen decennium sinds de grond van het plangebied in bezit kwam van Cobraspen is veel gesproken en geschreven over het gebied door een diversiteit […]
February 26, 2016

Gemeente staat voorzichtig positief tegenover herontwikkeling Reinwaterpark, plan wonen heeft de voorkeur

Voor het Reinwaterpark, gelegen in Overveen, is door de ontwikkelaar Cobraspen een Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (VO SP) ingediend. Het college van B&W heeft op 22 […]
June 14, 2015

Download de plannen en geef uw voorkeur

Sinds kort is het mogelijk uw voorkeur aan te geven op 2 plannen: Plan A: Leisure Plan B: Wonen Geef uw voorkeur en feedback door voor […]