Nu nog

appartementen

beschikbaar

7

January 26, 2018

Stand van zaken monumenten Reinwaterpark en omgeving

September 27, 2017

Openheid Verslagen en Documenten participatieproces Reinwaterpark

Het afgelopen jaar hebben meerdere denktank sessies plaatsgevonden onder┬áleiding van mevr Carlinde Adriaanse met direct omwonenden en belanghebbenden. Van elke bijeenkomst is een uitgebreid verslag gemaakt […]
January 26, 2018

Stand van zaken monumenten Reinwaterpark en omgeving

September 27, 2017

Openheid Verslagen en Documenten participatieproces Reinwaterpark

Het afgelopen jaar hebben meerdere denktank sessies plaatsgevonden onder┬áleiding van mevr Carlinde Adriaanse met direct omwonenden en belanghebbenden. Van elke bijeenkomst is een uitgebreid verslag gemaakt […]
February 4, 2017

Verslag 29 november 2016

In de avonduren van 29 november heeft het eerste overleg plaatsgevonden tussen de ontwikkelaar en de belanghebbenden. Het verslag is vastgesteld en kunt u inzien via […]
December 21, 2016

Eerste Denktanksessie op 4 januari

Aan het eind van de avond van de eerste bijeenkomst voor direct belanghebbenden is besloten om op korte termijn een eerste denktanksessie te houden. Het doel […]