Nu nog

appartementen

beschikbaar

7

February 4, 2017

Verslag 29 november 2016

In de avonduren van 29 november heeft het eerste overleg plaatsgevonden tussen de ontwikkelaar en de belanghebbenden. Het verslag is vastgesteld en kunt u inzien via […]
December 21, 2016

Eerste Denktanksessie op 4 januari

Aan het eind van de avond van de eerste bijeenkomst voor direct belanghebbenden is besloten om op korte termijn een eerste denktanksessie te houden. Het doel […]
December 13, 2016

Posters presentatie 29 november

Bij de planontwikkeling is de projectontwikkelaar – zoals te doen gebruikelijk – uitgegaan van de huidige situatie. Dat is zowel de ligging en de omgeving (zoals […]
November 9, 2016

Participatieproces Reinwaterpark

In het afgelopen decennium sinds de grond van het plangebied in bezit kwam van Cobraspen is veel gesproken en geschreven over het gebied door een diversiteit […]
February 26, 2016

Gemeente staat voorzichtig positief tegenover herontwikkeling Reinwaterpark, plan wonen heeft de voorkeur

Voor het Reinwaterpark, gelegen in Overveen, is door de ontwikkelaar Cobraspen een Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (VO SP) ingediend. Het college van B&W heeft op 22 […]
June 14, 2015

Download de plannen en geef uw voorkeur

Sinds kort is het mogelijk uw voorkeur aan te geven op 2 plannen: Plan A: Leisure Plan B: Wonen Geef uw voorkeur en feedback door voor […]